Анафилактичен шок (Анафилаксия)


Най-тежката проява на алергична реакция, често завършваща летално.