Аплазия


Първична, вродена липса на даден орган или негова част.