Струмектомия


Оперативно отстраняване на струма - гуша.