Тетания


Пристъпни болезнени гърчове, изявяваши се в неволева контракция на мускулатурата.