Вирилизъм


Наличие на вторични мъжки полови белези у жени - мъжки тип окосмяване, мутирал глас, уголемен клитор, аменорея и др.