Катаболизъм


Процес на разграждане на високомолекулните съединения до нискомолекулни.