Ортопнея


Задух, който се проявява в легнало положение, но намаляващ или изчезващ в седнало или изправено положение.