Коронароспазъм


Спазъм, контракция на коронарните артерии, което води до намаляване на просвета им.