Хиперспленизъм


Повишена функция на слезката, която води до намаление на броя на клетки от един или повече кръвни реда.