Хепатотоксичност


Упражняване на токсично, увреждащо действие върху черния дроб.