Холангиохепатит


Възпаление на жлъчните пътища и околната чернодробна тъкан.