Ирадиация


Излъчване. В смисъла за болка - излъчване на болка от една област на тялото към друга.