Дизартрия


Разстройство на речта - нарушено членоразделно произношение на думите.