Трансмурален


Обхващащ всички слоеве на стената на даден орган - сърце, кръвоносен съд, черво и др.