Субмукоза


Подлигавичен слой от съединителна тъкан, кръвоносни и лимфни съдове и др.