Остеобласт


Клетка, която синтезира органичната компонента на костната тъкан.