Вегетативна нервна система


Вегетативната нервна система (ВНС) регулира функциите на вътрешните органи, допринася за поддържането на телесната хомеостаза и участва в поведенческите реакции. Нарича се още автономна, защото не се поддава на волеви контрол. Съставена е от два компонента - симпатикусова и парасимпатикусова нервна система. Тези две системи имат противоположно една на друга действие върху функционирането на организма. Докато симпатикусовата нервна система се активира при физически усилия и емоционален стрес и води до учестяване на сърдечната дейност, увеличаване на артериалното налягане, изпотяване, разширяване на зениците, то парасимпатикусовата нервна система е активна при покой на организма и води до забавяне на сърдечната честота, понижава артериалното налягане, свива зениците и т.н. Двете системи работят автономно, неволево, и в абсоютен синхрон една с друга, за да могат да осигурят нормалното функциониране на организма.