Антибиограма


Микробиологично изследване, което показва чувствителността на даден микроорганизъм към антибиотици от различни групи.