Спленектомия


Оперативно отстраняване на слезката.