Пурпура


Точковиден кръвоизлив по кожата и лигавиците, но с по-големи размери от петехиите, т.е. по-голям от 1-2 мм в диаметър.