Хеморагична диатеза


Болестни състояния, съпроводени с повишена склонност към кървене.