Фронтална кост


Челна кост. Една от костите на черепа, участваща в изграждането и на лицевия и на мозъковия череп. Разполага се от очниците (орбити) - до средата на главата, където се свързва с париеталните кости.