Максила


Горната челюст. Една от костите, изграждащи лицевия череп.