Ацетилхолин


Основен медиатор в нервно-мускулния синапс, както и в междуневронното предаване на импулсите в централната и вегетативната нервна система.