Уртика


Кабар - бързопреходна обривна единица, която представлява надигната червена пъпка на широка основа, с различни размери и форма.