Дерматом


Област от кожата, която се инервира от един гръбначно-мозъчен нерв.