Бартолинит


Възпаление на Бартолиновите жлези, които се разполагат в долната част на големите срамни устни при жената.