Сапрофит


Организъм, който използва за храна разлагаща се материя от животински и растителен произход. В медицината с този термин се обозначава микроорганизъм, който нормално обитава човешкото тяло и е безвреден за човека.