Перисталтика


Разпространяваща се като вълна концентрична контракция на мускулите в чревната стена, което води до придвижване на чревното съдържимо в посока към правото черво. За обратна перисталтична вълна се говори, когато това последователно съкращение е в обратна посока, т.е. към стомаха.