Фекалит


Буквално камък от фекалии. Образува се вследствие на изсмукване от чревната лигавица на водата и органичните вещества от фекалиите, като в тях остават само неорганични вещества като калции, фосфор и др. За образуването им е необходимо чревната моторика да е силно забавена или да има механична пречка в изпразването на червото. Синоним: фекалом.