Терапевтична резистентност


Неповлияване или недостатъчно добро повлияване на симптомите на пациента, въпреки прилаганото лечение.