Антихипертензивен медикамент


Лекарствено средство, водещо до понижаване на кръвното налягане.