Ендотел


Слой от епителна тъкан, който покрива кухинната повърхност на кръвоносните съдове, т.е разположен между протичащата в съдеовете кръв и останалите им слоеве.