Прекордиален


Разположен пред сърцето, предсърдечен.