Систола


Съкращението на сърдечната мускулатура - миокард.