Оцветяване по Грам


Основен метод за оцветяване на бактериите в микробиологията, според който те се делят на Грам-положителни и Грам-отрицателни.