Епителизация


Покриване на дефект с епителна тъкан, етап от заздравяването.