Рехидратация


Оводняване, възстановяване на водните загуби на организма, лечение на дехидратацията.