Дегенерация


Разрушаване на структурата на клетки, тъкани и органи, водещо до снижаване на тяхната жизненост и функции.