Фаголизозома


Структура в клетката, която се образува за разрушаване на чужди агенти и организми.