Токсоид


Инактивиран токсин или както е бил известен в миналото - анатоксин, който стимулира имунната система и осигурява имунитет срещу рецидиви.