Хематом


Кръвоизлив в изкуствено създадена празнина, причинен от травматично разединение или разкъсване на тъканите.