Тризмус


Тоничен гърч, спазъм на дъвкателната мускулатура.