ЦНС


Централна нервна система, включваща главен и гръбначен мозък.