Огнищна неврологична симптоматика


Възбудни прояви само в ограничена мозъчна област - парези, парализи, говорни нарушения, очедвигателни нарушения, промени в зеничните реакции и др.