Фагоцити


Буквално клетки, способни да поглъща други клетки или частици - да осъществяват фагоцитоза.

Клетки на имунната система, които имат защитна функция за поемане и унищожаване на чужди антигени по неспесифичен начин.