Вирулентност


Способността на микроорганизмите за заразяване, инвазиране.