ГДП


Горни дихателни пътища: нос, носна кухина и околоносни синуси, гълтач (фаринкс) и гръклян (ларинкс).