Олигурия


Намалено количеството на отделената урина (под 500ml / 24h).