Тропни хормони


Хормони, които регулират функциите на други ендокринни жлези.